Çalışma Alanları

GENEL CERRAHİ

GASTROENTROLOJİ CERRAHİSİ

Kolorektal Cerrahİ

Kolon Kanseri

Rektum Kanseri

Peritoneal Karsinomatozis

Anal Fissür

İntraperitoneal Kemoterapi

Anal Apse

Crohn Hastalığı

Pilonidal Hastalık (Kıl Dönmesi)

Proktoloji

Ülseratif Kolit

Enflamatuvar Barsak Hastalıkları

Pseudomyxoma Peritonei

Sitoredüktif Cerrahi

Safra Kesesi Ve Tedavi Yolları

Mide Kanseri